Prekenserie Bijbelboek Job

Ds Mark Bot is gestart met een prekenserie over het Bijbelboek Job.

De eerste hoofdstukken zijn als preek terug te luisteren.

Job 1  ” is het zonder reden waarom Job God vreest?

Job 2  ‘In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.’

Job 3  Job vervloekt zijn geboortedag. Jezus is met ontferming over hem bewogen’

De gedachten bij hoofdstuk 4, in deze serie, zijn als meditatie op YouTube geplaatst. In drie overdenkingen staat ds  Bot stil bij de  ‘bemoedigende  reactie van  ‘ vriend’ Elifaz.

Job 4:1-6.” Kom op Job, je hebt levenservaring!”

Job 4: 7-11. “….en wijsheid”

Job 4: 12-21 “….ik heb zelfs een profetie voor je!”

en daarna heeft hij de draad weer opgepakt

Job 16: 7-22  “Job loopt vast met God, maar weet waar zijn Pleitbezorger is….”

Job 38: 1-15, 39: 1-15 & 42:1-6   “Eindelijk: God antwoordt Job”

 

Misschien herken je je in de situatie van Job, of ben/heb  je zelf zo’n vriend  en wil je hierop reageren. Dat kan via onderstaand formulier. Ds. Bot gaat vertrouwelijk met je bericht om.

 

 

Stilteruimte open op donderdag, vrijdag en zaterdag

 In de uitbouw die grenst aan de grote zaal van de Immanuëlkerk, tegenover  de Bethelkerk, is een stilteruimte gerealiseerd: een plek voor iedereen – gelovig, kerkelijk of niet – die behoefte heeft aan verstilling en bezinning. Men kan er bidden, mediteren of gewoon stil zijn.

Er is enige lectuur (een paar bundels met gedachten, gedichten en gebeden) die daarbij misschien kunnen helpen. Ook is het mogelijk een gebed of uiting van dankbaarheid, of welke gedachte ook maar, aan het papier toe te vertrouwen en in een opening van een daartoe aangebrachte wand te plaatsen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om er eens binnen te lopen. Juist als kerkdeuren in deze tijd gesloten zijn. De stilteruimte is open op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

Uiteraard gelden ook hier extra hygiëne maatregelen, dat wijst zich vanzelf.