Bethelkerk Maassluis
De Bethelkerk.  Een overzichtelijke gemeenschap van iets meer dan honderd leden, van alle leeftijden, waar je gezien wordt en snel vertrouwd raakt. Ook met dominee Mark Bot,  die contact heeft met bijna alle leden.

Op zondagmorgen is er een kerkdienst met maximaal 30 bezoekers. en zijn er Corona-afspraken.

Voor het eerst een kerkdienst meemaken? We hebben een enkele plaats beschikbaar voor mensen die nog bij geen van de andere kerken in Maassluis betrokken zijn en graag een kerk willen bezoeken. Vooraf  reserveren is wel verplicht.  Dat past niet echt bij onze gastvrije sfeer in de Bethelkerk, maar het kan even niet anders.

De kerkdienst is zondagmorgen live mee te beleven . Daar kun je de diensten ook later terugluisteren/ terugzien. Naast de live-diensten zijn er 100 preken in ons archief .

Voorlopig houden we nog geen middagdiensten. We kunnen de kerkzaal namelijk enkel luchten en niet  (mechanisch) ventileren. ‘s middags kun je bijvoorbeeld een dienst volgen van één van de  andere CGK -kerken.

Fijn dat je hier bent . Overweeg je om naar de kerk te komen? Dan graag  VOORAF RESERVEREN

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Belangstellend en vrijblijvend kun je je beneden aan deze pagina aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Op zaterdag weet je dan al waar het zondags in de dienst over zal gaan.

“Als predikant zit ik soms ook met vragen waar ik niet zo snel een antwoord op weet. Maar ik ervaar wel dat God er is. Iemand die mij kent en bewogen is met mij. Ik heb houvast aan de Bijbel, waarin ik lees dat God het beste met mij voor heeft.  Hij is betrouwbaar en houdt Zich aan Zijn Woord. Hij houdt mij vast.  Wonderlijk……. mooi.  Ik vind het fijn om daarover te mogen preken.”

Jezus Christus houdt ons voor: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mattheüs 11:28-30. 

Ik heb een tweetal preken en een korte meditatie beschikbaar gesteld die gaan over Corona.  Ook heb ik een boeiende serie preken en korte meditaties over het Bijbelboek Job gemaakt.

Als ik iets voor u of jou kan betekenen, neem dan contact met me op.  Bel 0102363100

Stel je het op prijs dat we in de kerk voor je bidden? Laat het mij weten!

Gebedspunten kunnen via de website worden aangevraagd. 

Contact met ds. Mark Bot

Heb je naar aanleiding van het lezen van de Bijbel, het luisteren naar een preek of een bezoek aan onze kerk een vraag of zit je ergens mee? Neem gerust contact op met onze predikant ds Mark Bot. Hij gaat er vertrouwelijk mee om.

Wij geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoorstelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Zijn zoon Jezus Christus naar ons toe te komen. Daarin ligt onze enige Troost.

De kerk is er niet voor zichzelf, voor het in stand houden van een organisatie of van activiteiten. Het gaat om de band met God, om geloof in de levende Jezus Christus, om vervulling met de Heilige Geest. Dat is wat ons verbindt en daarom vormen we samen een gemeente. We stimuleren en inspireren elkaar, zoeken samen God en volgen samen Jezus. Dat gebeurt o.a. in kerkdiensten en op Bijbelkringen, en vanuit deze inspiratie zetten we ons in voor anderen. Maar het draait niet om de activiteiten, het draait om God en mensen.

Zo hopen we iedere zondag  op een andere manier in verbinding te zijn met elkaar, met u en met jou.  We lezen een gedeelte uit de Bijbel en krijgen uitleg over wat het voor ons dagelijks leven betekent. Dat geeft stof tot nadenken, maar ook richting, rust en ruimte , juist in deze tijd. We bidden met en voor elkaar. Ook voor jou als dat gewenst is.

Gratis Bijbelstudie

o.a. 2 Coronapreken en een meditatie

Download een Bijbelstudie geschreven door ds. Bot

Kerkdienst bekijken of beluisteren

Activiteiten

Geen activiteiten.