Bethelkerk Maassluis
AGENDA

Een dienst nu of later bekijken kan via

De Bethelkerk in Maassluis. Een overzichtelijke gemeenschap van iets meer dan honderd leden van alle leeftijden. Waar je gezien wordt en snel vertrouwd raakt. Ook met dominee Mark Bot, die persoonlijk contact heeft met bijna alle leden.

Bethelkerk ontvangt maximaal 80 bezoekers én blijft live uitzenden
De Bethelkerk zendt de kerkdiensten online uit zodat iedereen in de gelegenheid is om “naar de kerk te gaan” . Dat gebeurt dan met de daarvoor benodigde ambtsdragers en de medewerkers die de internetuitzending mogelijk maken. Er is ruimte voor maximaal 80 bezoekers per dienst.

Reserveren geldt voor Gasten en gemeenteleden.  Dat kan via de oranje knop. Vooraf is er een gezondheidscheck. 

Via deze link kun je de kerkdienst ook later terug luisteren/ terugzien. Naast de live-diensten op zondag zijn er 75 preken in ons archief.

Alle afspraken die we hebben gemaakt i.v.m. Corona zijn vastgelegd in het gebruiksplan Bethelkerk-versie-2.1.1 3 juli 2021

 “Als predikant zit ik soms ook met vragen waar ik niet zo snel een antwoord op weet. Maar ik ervaar wel dat God er is. Iemand die mij kent en bewogen is met mij. Ik heb houvast aan de Bijbel, waarin ik lees dat God het beste met mij voor heeft.  Hij is betrouwbaar en houdt Zich aan Zijn Woord. Hij houdt mij vast.  Wonderlijk……. mooi.  Ik vind het fijn om daarover te mogen preken.”

Jezus Christus houdt ons voor: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mattheüs 11:28-30. 

Als ik iets voor je kan betekenen, neem dan contact met me op via dit formulier en ik reageer. Of bel 0102363100.

Stel je het op prijs dat we in de kerk voor je bidden? Laat het mij weten! Gebedspunten kunnen via de website worden aangevraagd.

Contact met ds. Mark Bot

Heb je naar aanleiding van het lezen van de Bijbel, het luisteren naar een preek of een bezoek aan onze kerk een vraag of zit je ergens mee? Neem gerust contact op met onze predikant ds Mark Bot. Hij gaat er vertrouwelijk mee om.

Gratis Bijbelstudie

o.a. 2 Coronapreken en een meditatie

Download een Bijbelstudie geschreven door ds. Bot

Wij geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoorstelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Zijn zoon Jezus Christus naar ons toe te komen. Daarin ligt onze enige Troost.

De kerk is er niet voor zichzelf, voor het in stand houden van een organisatie of van activiteiten. Het gaat om de band met God, om geloof in de levende Jezus Christus, om vervulling met de Heilige Geest. Dat is wat ons verbindt en daarom vormen we samen een gemeente. We stimuleren en inspireren elkaar, zoeken samen God en volgen samen Jezus. Dat gebeurt o.a. in kerkdiensten en op Bijbelkringen, en vanuit deze inspiratie zetten we ons in voor anderen. Maar het draait niet om de activiteiten, het draait om God en mensen.

Zo hopen we in verbinding te zijn met elkaar, met u en met jou. Iedere zondag lezen we in een kerkdienst een gedeelte uit de Bijbel en krijgen uitleg over wat het voor ons dagelijks leven betekent. Dat geeft stof tot nadenken, maar ook richting, rust en ruimte, juist in deze tijd.

We bidden met en voor elkaar. Ook voor jou als je dat fijn vindt.

Onze gemeenschap heeft een dagelijks bestuur/ kerkenraad en  een eigen dominee.  Neem gerust contact met één van hen op.