Bethelkerk Maassluis

In verband met de Corona-maatregelen  is er voor gekozen de kerkdienst tot 1 juli op zondagmorgen uit te zenden zonder publiek. Het is enkel mogelijk de kerkdienst via een video-uitzending thuis mee te beleven

Daarnaast zijn er gelukkig 100 preken in ons archief en is het mogelijk om diverse diensten ’s middags te beluisteren van één van onze 109 zusterkerken .

Ook al zijn onze deuren gesloten ….. ons hart staat voor je open. Zit je met vragen of heb je behoefte aan contact?  Bel 0102363100

Stel je het op prijs dat we voor je bidden? Laat het ons weten! Gebedspunten kunnen via de website worden aangevraagd. 

Gratis Bijbelstudie : nieuw ! 2 Coronapreken en een meditatie

Download een Bijbelstudie geschreven door ds. Bot

“Als predikant zit ik soms ook met vragen waar ik niet zo snel een antwoord op weet. Maar ik ervaar wel dat God er is. Iemand die mij kent en bewogen is met mij. Ik heb houvast aan de Bijbel, waarin ik lees dat God het beste met mij voor heeft.  Hij is betrouwbaar en houdt Zich aan Zijn Woord. Hij houdt mij vast.  Wonderlijk……. mooi.  Ik vind het fijn om daarover te mogen preken.”

Jezus Christus houdt ons voor: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mattheüs 11:28-30. 

Ik heb een tweetal preken en een korte meditatie beschikbaar gesteld die gaan over Corona.

Als ik iets voor u of jou kan betekenen, neem dan contact met me op.

Contact met ds. Mark Bot

Heb je naar aanleiding van het lezen van de Bijbel, het luisteren naar een preek of een bezoek aan onze kerk een vraag of zit je ergens mee? Neem gerust contact op met onze predikant ds M(ark) Bot. Hij gaat er vertrouwelijk mee om.

Wij geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoorstelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Zijn zoon Jezus Christus naar ons toe te komen. Daarin ligt onze enige Troost.

Zo hopen we iedere zondag  op een andere manier in verbinding te zijn met elkaar, met u en met jou.  We lezen een gedeelte uit de Bijbel en krijgen uitleg over wat het voor ons dagelijks leven betekent. Dat geeft stof tot nadenken, maar ook richting, rust en ruimte , juist in deze tijd. We bidden met en voor elkaar. Ook voor jou als dat gewenst is.

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief

Belangstellend en vrijblijvend kun je je beneden aan deze pagina aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Op zaterdag weet je dan al waar het zondags in de dienst over zal gaan.

Christelijke Gereformeerde Kerk

Onze kerk  is aangesloten bij een landelijk kerkverband, te vinden op  http://www.cgk.nl

 

PRIVACY / AVG

Privacyverklaring in het kader van de AVG

 

Een VEILIGE KERK

Vertrouwenspersoon

mail: man    0105922225

mail: vrouw  0105922225

 

Iedere zaterdag de liturgie al thuis ontvangen? Meld u hier aan en ontvang de wekelijkse nieuwsbrief:

Contact

Adres kerkgebouw:

Bethelkerk

Wagenstraat 9

3142 CR Maassluis

 

Scriba / Secretariaat:

info@cgkmaassluis.nl

Telefoon:  0105925621 

 

Preekvoorziening:

Telefoon : 0174516057

preekvoorziening@cgkmaassluis.nl 

 

 

ANBI-regeling

GIFTEN & COLLECTES IBAN NL69ABNA0501488154 tnv Christelijke Gereformeerde Kerk Maassluis
Top