Bethelkerk Maassluis
AGENDA
Een dienst nu of later bekijken kan via

De Bethelkerk in Maassluis. Een overzichtelijke gemeenschap van iets meer dan honderd leden van alle leeftijden. Waar je gezien wordt en snel vertrouwd raakt. Ook met dominee Mark Bot, die persoonlijk contact heeft met bijna alle leden.

bezoek mogelijk – kerkdiensten ook online

We mogen zoveel mensen ontvangen als er in de zaal passen op anderhalve meter met een maximale bezetting van 1/3 van de kerkzaal. Dat zijn er maximaal 80. We volgen de richtlijn van het CIO

We zijn met elkaar op weg door deze moeilijke tijd heen. Dat doen we in liefde en verbondenheid en met het besef dat de Heere in ons midden is. Laten wij in dit alles blijven omzien naar elkaar, in de eigen gemeente en daarbuiten. Omdat we, misschien wel juist nu, geroepen zijn om het Licht van Jezus in de wereld te laten schijnen. We denken aan iedereen die aan huis gebonden is, om welke reden dan ook.

“Maar wat blijft is geloof, hoop en liefde, deze drie maar de meeste van deze drie is de liefde.”  1 Kor 13: 8 en 13

De Bethelkerk zendt de diensten ook online uit.  Via deze link kun je een kerkdienst ook later terugzien. Naast de live-diensten op zondag zijn er 75 preken in ons archief.

 “Als predikant zit ik soms ook met vragen waar ik niet zo snel een antwoord op weet. Maar ik ervaar wel dat God er is. Iemand die mij kent en bewogen is met mij. Ik heb houvast aan de Bijbel, waarin ik lees dat God het beste met mij voor heeft.  Hij is betrouwbaar en houdt Zich aan Zijn Woord. Hij houdt mij vast.  Wonderlijk……. mooi.  Ik vind het fijn om daarover te mogen preken.”

Jezus Christus houdt ons voor: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mattheüs 11:28-30. 

Als ik iets voor je kan betekenen, neem dan contact met me op via dit formulier en ik reageer. Of bel 0102363100.

Stel je het op prijs dat we in de kerk voor je bidden? Laat het mij weten! Gebedspunten kunnen via de website worden aangevraagd.

Contact met ds. Mark Bot

Heb je naar aanleiding van het lezen van de Bijbel, het luisteren naar een preek of een bezoek aan onze kerk een vraag of zit je ergens mee? Neem gerust contact op met onze predikant ds Mark Bot. Hij gaat er vertrouwelijk mee om.

Gratis Bijbelstudie

Bijbelstudie meditatie preek

Download een Bijbelstudie of preek geschreven door ds. Bot

Wij geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoorstelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Zijn zoon Jezus Christus naar ons toe te komen. Daarin ligt onze enige Troost.

De kerk is er niet voor zichzelf, voor het in stand houden van een organisatie of van activiteiten. Het gaat om de band met God, om geloof in de levende Jezus Christus, om vervulling met de Heilige Geest. Dat is wat ons verbindt en daarom vormen we samen een gemeente. We stimuleren en inspireren elkaar, zoeken samen God en volgen samen Jezus. Dat gebeurt o.a. in kerkdiensten en op Bijbelkringen, en vanuit deze inspiratie zetten we ons in voor anderen. Maar het draait niet om de activiteiten, het draait om God en mensen.

“Maar wat blijft is geloof, hoop en liefde, deze drie maar de meeste van deze drie is de liefde.” – 1 Kor 13: 8 en 13

Als mensen terugkijken op een crisis, dan zijn het de liefdevolle momenten die bijblijven

Wat zou het mooi zijn als we in deze tijd randvoorwaarden scheppen voor liefde. Door te denken en te organiseren vanuit het individu, door te inventariseren, te luisteren en goede vragen te stellen. Door een gevoel van samen te creëren, door in te spelen op de nood, door verlies te erkennen en perspectief te bieden.

De kerk is de gemeenschap rondom het Woord die ons oproept een toekomstperspectief toe te eigenen. Door ons leven in Gods hand te leggen en te leven vanuit de beloften van God, dwars door crises heen, door de dood heen. Een gemeenschap waar mensen elkaar laten merken: ik laat je niet los en we zoeken samen en persoonlijk Gods aanwezigheid. Staat God niet boven de tijd? Er is toch genade en vrede van Hem die is, die was en die komt (Openbaring 1:4). Er is toch die stem van Jezus Christus die tegen zijn leerlingen zegt: En zie Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen (Mattheüs 28:20)

Zo hopen we in verbinding te zijn met elkaar, met u en met jou. Iedere zondag lezen we in een kerkdienst een gedeelte uit de Bijbel en krijgen uitleg over wat het voor ons dagelijks leven betekent. Dat geeft stof tot nadenken, maar ook richting, rust en ruimte, juist in deze tijd.

We bidden met en voor elkaar. Ook voor jou als je dat fijn vindt.

Onze gemeenschap heeft een dagelijks bestuur/ kerkenraad en  een eigen dominee.  Neem gerust contact met één van hen op.