ANBI -status en transparantie
De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Christelijke Gereformeerde Kerk heeft in 2008 een groepsbeschikking ontvangen en is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten en classicale vergaderingen). zie hiervoor anbi-regeling_2008. Het voordeel daarvan is dat u giften aan onze kerk of de diaconie als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien zijn wij als ontvangende instelling dan vrijgesteld van schenk – en erfbelasting.

Giften & Collectes

IBAN NL69ABNA0501488154 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk Maassluis

Vragen over de financiën e.d. kunt u per mail stellen aan penningmeester@cgkmaassluis.nl 

transparantie
Om als plaatselijke gemeente, Christelijke Gereformeerde Kerk Maassluis, in aanmerking te komen voor deze ANBI status, moet onze gemeente wel transparantie bieden over onderwerpen als doel, besturing, vergoedingen en financiën. Dit komt enigszins zakelijk over, maar is noodzakelijk vanuit de Belastingwetgeving. Hieronder kunt u het onze ANBI-gegevens en het beleidsplan van de Bethelkerk downloaden in het kader van deze wettelijke afspraken, inclusief de financiële verantwoording.

 

2014: ANBI-CGK-Maassluis-RSIN-80388-9966_2015 financiele-verantwoording-2014

 

2015: anbi_cgk_maassluis_rsin_80388_9966__2016_financiele_verantwoording_2015

 

2016: ANBI CGK Maassluis RSIN 80388 9966_ 2017_financiele verantwoording 2016-1

 

2017: ANBI CGK Maassluis RSIN 80388 9966_ 2018_financiele verantwoording 2017

 

2018: ANBI CGK Maassluis RSIN 80388 9966_ 2019_financiele verantwoording 2018

 

2019: ANBI CGK Maassluis RSIN 80388 9966_ 2020_financiele verantwoording 2019

 

2020: ANBI CGK Maassluis RSIN 80388 9966_ 2021_financiele verantwoording 2020

 

2021: ANBI CGK Maassluis RSIN 80388 9966_ 2022_financiele verantwoording 2021

 

2022: ANBI CGK Maassluis RSIN 80388 9966_ 2023_financiele verantwoording 2022