Onze kerkdienst duurt ongeveer 5 kwartier, soms iets langer, soms iets korter. U krijgt een plaats aangewezen. Er zijn geen kledingvoorschriften of iets dergelijks. Aan de koster (degene die u bij binnenkomst vaak als eerste tegenkomt) kunt u ook van alles vragen. Achterin de kerk liggen Bijbels en psalmboekjes en de bundel Weerklank, zodat u mee kunt lezen of zingen.

“Mijn kinderen zijn nog klein. Kan ik die ook meenemen? “

We vinden het fijn als de kinderen ook in de dienst aanwezig zijn. Ze horen er helemaal bij, ook al begrijpen ze misschien er niet alles van.

Tijdens de ochtenddienst is er kinderoppas in de zaal rechts naast de kerk.  Er is minimaal één volwassene bij. Er is een box aanwezig voor de allerkleinsten en een kast met speelgoed, berekend op kinderen die in de onderbouw van de basisschool zitten. 

“Hoe verloopt zo’n kerkdienst?”

U kunt onder andere het volgende verwachten:

Mededelingen

Voorafgaand aan het eerste lied hoort u de mededelingen van de kerkenraad. Er wordt dan onder andere verteld welk Bijbelgedeelte centraal staat, (staat ook op de borden voorin de kerk) waar geld voor ingezameld wordt en of er nog belangrijke activiteiten in de gemeente zijn. We zingen Psalmen uit de berijming van 1773  en Psalmen en liederen uit de bundel Weerklank. We worden muzikaal begeleid door het orgel en er is een  aantal zangers wat vooraan in de kerk zingen mag.  U mag mee luisteren en lezen.  ( er is geen zgn gemeentezang) 

Stil gebed en votum

Na het eerste zangmoment loopt de dominee naar de preekstoel en is er een moment van stilte, zodat iedereen persoonlijk kan bidden tot God. Hierna spreekt de dominee het vertrouwen op God uit door middel van het ‘votum’ en begroet hij de gemeente in de naam van God.

Bijbellezing en gebed

‘s Morgens worden de 10 geboden die God aan de mensen heeft gegeven voorgelezen, en ook de samenvatting ervan uit Mattheus 22. ‘s Aan het einde van de dienst luisteren we naar de geloofsbelijdenis, waarin kort wordt samengevat wat we geloven.

Voor de Bijbellezing vragen we in gebed om de leiding van de Heilige Geest om de opening van het Woord van God ( zodat we begrijpen wat we lezen in de Bijbel) en een zegen over de hele dienst. U kunt vooraf aan de kerkenraad vragen om voorbede en/of dankzegging te laten doen.

Hierna leest de dominee een gedeelte uit de Bijbel.  We lezen de Bijbel in de versie Herziene Statenvertaling (HSV).

Collecte
De diakenen zorgen dat de ( van te voren  of achteraf) overgemaakte giften bij de juiste goede doelen terecht komen. Waar het geld voor bedoeld is wordt aan het begin van de dienst afgekondigd.
Er gaan geen collecte zakken rond.
 
Zie verdere informatie onder bij het onderwerp “financiën”
 
Preek

In de preek legt de dominee het gelezen Bijbelgedeelte uit, en geeft hij door wat dit voor ons mensen betekent. De preek duurt ongeveer 30 minuten.

het einde van de dienst

Bij het belijden van ons geloof gaat aan alle aanwezigen staan.

Daarna luisteren we naar het laatste lied.

Daarna spreekt de dominee de zegen uit. Daarmee zegt hij in naam van God de gemeente Gods goede zorgen voor de komende tijd toe.

U doet uw mondkapje weer op  en via de looproute gaat u weer naar buiten. 

Het kan zijn dat wat u hoort vragen oproept of u heeft behoefte aan  een gesprek.  Neemt u dan  na afloop  contact met ons op. 

Nogmaals van harte welkom in één van onze kerkdiensten.

Kerkdienst bekijken of beluisteren

U kunt altijd live meekijken naar de kerkdienst. ( klik op de button).  Meestal wordt 4 minuten voor aanvang de kerktelefoon of videoverbinding  ingeschakeld.

Ook zijn er meer dan honderd diensten die u op uw gemak thuis kunt luisteren.  Dit archief van preken staat op kerkdienstgemist.nl 

We wensen u een gezegende dienst.