Onze kerkdienst duurt ongeveer 5 kwartier, soms iets langer, soms iets korter. U mag overal gaan zitten. Aan de koster ( degene die u bij binnenkomst vaak als eerste tegenkomt) kunt u ook van alles vragen. Achterin de garderobe liggen ook bijbels en psalmboekjes en de bundel Weerklank, zodat u mee kunt lezen of zingen.

U kunt onder andere het volgende verwachten:

Mededelingen
Voorafgaand aan het eerste lied hoort u de mededelingen van de kerkenraad. Er wordt dan onder andere verteld welk Bijbelgedeelte centraal staat, (staat ook op de borden voorin de kerk) waar geld voor wordt ingezameld wordt en of er nog belangrijke activiteiten in de gemeente zijn. We zingen Psalmen uit de berijming van 1773  en (sinds 5 maart 2017) uit de bundel Weerklank. We worden muzikaal begeleid door het orgel.

Stil gebed en votum
Na het eerste zangmoment loopt de dominee naar de preekstoel en is er een moment van stilte, zodat iedereen persoonlijk kan bidden tot de Heere. Hierna spreekt de dominee het vertrouwen op God uit door middel van het ‘votum’ en begroet hij de gemeente in de naam van God.

Bijbellezing en gebed
’s Morgens worden de 10 geboden die God aan de mensen heeft gegeven voorgelezen, en ook de samenvatting ervan uit Mattheus 22. ’s Middags luisteren we naar de geloofsbelijdenis, waarin kort wordt samengevat wat we geloven. Voor de Bijbellezing vragen we in gebed om de leiding van de Heilige Geest om de opening van het Woord van God ( zodat we begrijpen wat we lezen in de Bijbel) en een zegen over de hele dienst. U kunt vooraf aan de kerkenraad vragen om voorbede en/of dankzegging te laten doen.


Hierna leest de dominee een gedeelte uit de Bijbel. Sinds 1 september 2011  lezen we uit de Herziene Statenvertaling.(HSV)

Collecte
De diakenen halen de giften op. Waar het geld voor bedoeld is wordt aan het begin van de dienst afgekondigd. Er gaan twee collecte zakken rond. Iedere laatste zondag van de maand is er nog een derde collecte bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.  Uiteraard hoeft u er als gast niets in te doen en kunt u de collectezak gewoon doorgeven aan uw buurman of buurvrouw.

Er is de mogelijkheid voor leden om collectemunten te kopen. Deze munten kunnen leden bestellen via de diaconie. Zie ook “financiën”

Preek
In de preek legt de dominee het gelezen Bijbelgedeelte uit, en geeft hij door wat dit voor ons mensen betekent. De preek duurt ongeveer 30 minuten.

Zegen
Na het voorspel van de organist gaat iedereen staan en zingen we de laatste Psalm. Daarna spreekt de dominee de zegen uit. Daarmee zegt hij in naam van God de gemeente Gods goede zorgen voor de komende tijd toe.

Na afloop zijn er altijd wel mensen met wie u kunt napraten. Vaak blijven nog een kwartier zo met z’n allen op de stoep staan. Spreekt u gerust iemand aan.

Nogmaals van harte welkom in één van onze kerkdiensten.