In onze kerk vinden we het belangrijk dat ons gedrag past bij het christelijk geloof

Als je te maken krijgt met ongepast en ongewenst gedrag, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Dat geldt voor leden en niet-leden, man of vrouw, jong of oud. Ook als je denkt dat je je op een ongewenste manier hebt gedragen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Zij helpen je om te bedenken wat je het beste kunt doen.

Als er binnen onze gemeente behoefte is aan een vertrouwelijk gesprek, fungeren de vertrouwenspersonen als aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon bied een luisterend oor, geeft zo nodig advies en verwijst door waar nodig.

Contact opnemen met de vertrouwenspersonen kan via de telefoon: +31105922225 of via het speciale e-mailadres, waar alleen zij persoonlijk toegang toe hebben

Thea Beijl- Mak: vertrouwenspersoon_vrouw@cgkmaassluis.nl

Joost Beijl : vertrouwenspersoon_man@cgkmaassluis.nl

 

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Ook biedt hij of zij begeleiding aan de hulpvrager als dat nodig is.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan. Dit geldt ook naar de kerkenraad. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon die contact heeft opgenomen mag de vertrouwenspersoon niets met de toevertrouwde informatie doen. Een uitzondering hierop is als de vertrouwenspersoon er vrijwel zeker van is dat geheimhouding voor betrokkene(n) of derden aanwijsbare en ernstige schade of gevaar oplevert. Dit kan bij het doorbreken van de geheimhouding worden voorkomen of beperkt.

taakomschrijving interne vertrouwenspersooon Bethelkerk Maassluis

De vertrouwenspersonen in onze gemeente hebben beiden een training gevolgd. In de 010-regio is een netwerk waarin ze participeren.