Postadres 

Wagenstraat 9

3142 CR Maassluis

Telefoon 010 59 27168 (voorzitter)

Algemeen mailadres  info@cgkmaassluis.nl

Corona-preventie: coronapreventie@cgkmaassluis.nl

 

Dominee

Een strikt vertrouwelijke vraag aan ds. M.Bot kunt u stellen via deze link.  Bellen  mag natuurlijk ook: 0102363100

 

Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon_man@cgkmaassluis.nl ( Joost Beijl) telefoon 0105922225

vertrouwenspersoon_vrouw@cgkmaassluis.nl ( Thea Beijl) telefoon 0105922225

 

Giften & Collectes

IBAN NL69ABNA0501488154 tnv Christelijke Gereformeerde Kerk Maassluis

Vragen over de financiën e.d kunt u per mail stellen aan penningmeester@cgkmaassluis.nl