Bijbelstudie Preek Meditatie

Ds. Bot heeft een aantal preken, meditaties en Bijbelstudies geschreven die je hieronder kunt downloaden. Luister je liever alleen naar de uitleg bij een Bijbelgedeelte?  Kijk dan eens bij onze podcast! 

‘Genieten in deze tijd? Jazeker! Genieten bijvoorbeeld van de schepping. Maar door de ecologische crisis waarin we leven roept dat ook vragen op. Hoe ben ik een goede rentmeester over de Schepping? Ik heb daar drie keer over gepreekt, vanuit Genesis 1 en 2. Deze preken kan je hier eens rustig teruglezen. In de eerste preek kom ik eigenlijk nog nauwelijks aan de ecologische crisis toe, maar sta ik eerst stil bij ons levensgevoel in deze wereld. Weet ik me veilig? In de tweede en derde preek wil ik kijken naar Gods plan met de schepping en onze rol daarin. Zegen op het lezen gewenst!’ ds. Mark Bot

Heb je naar aanleiding van het lezen van de Bijbel, het luisteren naar of lezen van een preek of een bezoek aan onze kerk een vraag of zit je ergens mee? Neem gerust contact op met onze predikant ds M(ark) Bot. Hij gaat er vertrouwelijk mee om.

1. Genesis 1:1-2:3 – de ecologische crisis en de balansoefening

Meditatie ds Bot Crisis deel 1

3. Onze wereld: ‘woestheid en warboel’ en toch Gods schepping?
Genesis 1:1-3 & Psalm 90

Meditatie ds Bot Crisis deel 3

Alles verlaten om Jezus’ wil

M.Bot Preek Luk 14,25-27

De arbeiders in de wijngaard

M.Bot Preek Mt 20,1-16