Een overzichtelijke gemeenschap van iets meer dan honderd leden, van alle leeftijden, waar je gezien wordt en snel vertrouwd raakt

Wij zijn een kleine kerkelijke gemeenschap. Wij kennen een gereformeerde traditie. We geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoorstelbare liefde.  Wij aanvaarden de Bijbel als Woord van God, dat wil zeggen: als bron en norm voor ons leven.

Als gemeente willen we toegewijd aan God leven (geloof), echt en hecht in liefde met elkaar omgaan (gemeente) en van het Evangelie in woord en daad getuigen (dienst). Deze drie aspecten zijn nauw verweven.

We willen opzien naar de Heere ( “God liefhebben boven alles”), omzien naar elkaar en omzien naar anderen, dichtbij en ver weg (” ….en onze naaste liefhebben als onszelf”)

We lezen uit de Herziene Statenvertaling en zingen minimaal 2 Psalmen uit de berijming van 1773. Verder zingen we uit de Liedbundel Weerklank.

Ook is er regelmatig een leerdienst waarin we onder andere de Heidelberger Catechismus behandelen en de geloofsleer uitgelegd krijgen). Ook hebben we oog voor de werkelijkheid en de uitdagingen van deze tijd. (actuele onderwerpen komen aan bod).

We ontmoeten elkaar  als gemeente elkaar ook op andere dagen dan de zondag. In het seizoen (van september tot juli) zijn nog andere activiteiten zoals catechisaties, een preekbespreking, verenigingen voor de jongeren en een aantal bijbelstudiekringen. Ook is er regelmatig een Onderling Contact-ochtend, waar iedereen van harte welkom is.

We staan in verbinding met andere kerken in Maassluis en nemen deel aan het Platform van Kerken.  We steunen o.a. de voedselbank. We nemen deel aan de Week van Gebed, de Nacht van gebed en de Nationale-Burendag.

Kerk – aan- de Markt. Als één van de twee kerken aan het Marelplein staan onze kerkdeuren open op de vrijdagse weekmarkt (april tot en met september)