De Kerkenraad is het “bevoegd gezag” van de gemeente. De raad wordt gekozen uit mannen van de gemeente (die belijdenis hebben afgelegd) en wij zien in de roeping door de gemeente ook een duidelijk beroep van onze Heere om ons in te spannen voor het werk in Zijn Kerk. De kerkenraad wil vooral geestelijke leiding geven aan de gemeente. Daarnaast moeten er natuurlijk ook bestuurlijke zaken geregeld worden. De predikant is lid van de kerkenraad.

Ouderlingen

Email:  info@cgkmaassluis.nl

Frank Egas  (aftredend 2024)

Bas Schoonrok (aftredend 2021)

Robert Smit  (aftredend 2022)

Diaken

Email:  diaconie@cgkmaassluis.nl

Jeffrey van Zon (aftredend 2024) Telefoon +31652638293

Adres

Alle post graag naar één centraal adres:

Email:  info@cgkmaassluis.nl
Post: Wagenstraat 9 – 3142 CR Maassluis

Gastpredikanten die hun liturgie willen doormailen naar de koster/ organist kunnen dat rechtstreeks doen via de mail naar  liturgie@cgkmaassluis.nl


Ook kunt u contact opnemen met Thea Beijl  die
de kerkenraad ondersteunt bij de preekvoorziening

Telefoon: 0105922225

Email:  preekvoorziening@cgkmaassluis.nl