De Kerkenraad is het “bevoegd gezag” van de gemeente. De raad wordt gekozen uit mannen van de gemeente (die belijdenis hebben afgelegd) en wij zien in de roeping door de gemeente ook een duidelijk beroep van onze Heere om ons in te spannen voor het werk in Zijn Kerk. De kerkenraad wil vooral geestelijke leiding geven aan de gemeente. Daarnaast moeten er natuurlijk ook bestuurlijke zaken geregeld worden. De predikant is lid van de kerkenraad.

Ouderlingen

H.W. Petersen (Harry) voorzitter
010-5927168

aftredend 2020

J. Beijl (Joost) scriba
010-5922225

aftredend 2018

F. Egas (Frank) 2e voorzitter
010-4162604

aftredend 2019

Diakenen

email: diaconie@cgkmaassluis.nl

R. Smits (Rien) penningmeester
010-5923082

aftredend 2020

R. Wakker(Reinier)
010-5925621

aftredend 2019

Adres

Alle post graag naar één centraal adres:

email:  info@cgkmaassluis.nl
Wagenstraat 9
3142 CR Maassluis

 

Gastpredikanten die hun liturgie willen doormailen naar de koster/ organist kunnen dat rechtstreeks doen via de mail naar  liturgie@cgkmaassluis.nl


 Ook kunt u contact opnemen met Joke Koornneef, die
de kerkenraad ondersteunt bij de preekvoorziening( 0174-516057)