Prekenserie Bijbelboek Job

Ds Mark Bot is gestart met een prekenserie over het Bijbelboek Job.

De eerste hoofdstukken zijn als preek terug te luisteren.

Job 1  ” is het zonder reden waarom Job God vreest?

Job 2  ‘In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.’

Job 3  Job vervloekt zijn geboortedag. Jezus is met ontferming over hem bewogen’

De gedachten bij hoofdstuk 4, in deze serie, zijn als meditatie op YouTube geplaatst. In drie overdenkingen staat ds  Bot stil bij de  ‘bemoedigende  reactie van  ‘ vriend’ Elifaz.

Job 4:1-6.” Kom op Job, je hebt levenservaring!”

Job 4: 7-11. “….en wijsheid”

Job 4: 12-21 “….ik heb zelfs een profetie voor je!”

en daarna heeft hij de draad weer opgepakt

Job 16: 7-22  “Job loopt vast met God, maar weet waar zijn Pleitbezorger is….”

Job 38: 1-15, 39: 1-15 & 42:1-6   “Eindelijk: God antwoordt Job”

 

Misschien herken je je in de situatie van Job, of ben/heb  je zelf zo’n vriend  en wil je hierop reageren. Dat kan via onderstaand formulier. Ds. Bot gaat vertrouwelijk met je bericht om.

 

 

Samen naar de Bethelkerk

Deze diashow vereist JavaScript.

Het is mogelijk om samen te komen in de kerk met maximaal 30 bezoekers. De ledenlijst is daarom opgesplitst: familienamen A t/m K de ene zondag, en  L t/m Z de andere zondag.

Daarnaast zijn er nog maar een aantal plaatsen beschikbaar voor gasten.  Met name willen we de resterende plaatsen reserveren voor mensen die voor het eerst een kerk willen bezoeken en gemeenteleden die aanvankelijk niet gereserveerd hadden. 

Alle voorbereidingen zijn getroffen om een “1,5 meter” kerkdienst  ‘s in het gebouw te houden.

heldere afspraken

We kunnen niet ( mechanisch) ventileren, alleen ramen tegen elkaar open zetten. Daarom houden we voorlopig alleen ‘s morgens dienst. Tussen twee diensten wordt er grondig schoongemaakt.

Reserveren is verplicht. Dat past niet echt bij onze gastvrije sfeer in de Bethelkerk, maar het kan even niet anders.

de gezondheidscheck

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
  • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • of …. op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • of …. het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • of …. een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 • of …ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Wanneer één van bovenstaande vragen met JA wordt beantwoord, is het helaas niet mogelijk om deze dienst bij te wonen!

Je kunt dan uiteraard wel de kerkdienst op zondagmorgen live mee beleven via een audio- en videoverbinding.

Alles in orde?  Dan kun je vooraf RESERVEREN via onderstaand formulier (bij voorkeur op zaterdag)

We laten je zaterdagavond weten of het ook lukt om een plaats te bieden.

We hanteren een wachtlijst.  

Naar de kerk

Bij de ingang van de kerk staat iemand die je begroet en informeert naar de gezondheid en vraagt om een mondkapje te dragen en de handen te desinfecteren.

We geven elkaar 1,5 meter ruimte. Bij binnenkomst desinfecteer je de handen. en draag je een mondkapje .  Je volgt  de looproute en krijgt een plaats aangewezen.  (huishoudens zitten bij elkaar) . Tijdens de dienst  luisteren we samen naar het zingen,  naar het lezen uit de Bijbel en de uitleg daarbij. Na de dienst verlaat je (met het mondkapje op) vooraan de kerk via de looproute.

Het is even wennen al die regels, maar we wensen je gezegende diensten toe.

Alle gemaakte afspraken zijn nog eens na te lezen in het gebruiksplan van de Bethelkerk

Stilteruimte open op donderdag, vrijdag en zaterdag

 In de uitbouw die grenst aan de grote zaal van de Immanuëlkerk, tegenover  de Bethelkerk, is een stilteruimte gerealiseerd: een plek voor iedereen – gelovig, kerkelijk of niet – die behoefte heeft aan verstilling en bezinning. Men kan er bidden, mediteren of gewoon stil zijn.

Er is enige lectuur (een paar bundels met gedachten, gedichten en gebeden) die daarbij misschien kunnen helpen. Ook is het mogelijk een gebed of uiting van dankbaarheid, of welke gedachte ook maar, aan het papier toe te vertrouwen en in een opening van een daartoe aangebrachte wand te plaatsen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om er eens binnen te lopen. Juist als kerkdeuren in deze tijd gesloten zijn. De stilteruimte is open op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

Uiteraard gelden ook hier extra hygiëne maatregelen, dat wijst zich vanzelf.

Jas aan in de Bethelkerk en mondkapje op

update 7 oktober

Ook in de komende maand zijn er samenkomsten  in de kerk aan de Wagenstraat.

Alle voorbereidingen zijn getroffen

om een “1,5 meter” kerkdienst ‘s ochtends in het gebouw te houden. We kunnen niet ( mechanisch) ventileren, alleen ramen tegen elkaar open zetten. Daarom houden we voorlopig alleen s’ morgens dienst. Tussen twee diensten wordt er grondig schoongemaakt.

Het zal lastig zijn om in de koudere tijd én de kerk te verwarmen én te ventileren tijdens een kerkdienst. Wil u met uw kleding hier rekening mee houden.  Ook in de koude tijd blijven de ramen open tijdens de dienst.

We geven elkaar 1,5 meter ruimte. Bij binnenkomst desinfecteer je de handen. en draagt je een mondkapje .  Je volgt  de looproute en krijgt een plaats aangewezen.  (huishoudens zitten bij elkaar) . Tijdens de dienst  luisteren we naar het zingen. Na de dienst verlaat je ( met het mondkapje op) vooraan de kerk via de looproute.

Het is even wennen maar we wensen je gezegende diensten toe.

Vragen kunnen altijd worden gesteld via coronapreventie@cgkmaassluis.nl 

Overige activiteiten

 • Verenigingen en Bijbelkringen kunnen geen gebruik maken van de grote zaal om bij elkaar te komen.
 • Wanneer er een individuele afspraak staat of wordt gemaakt, zullen wij per situatie afstemmen of het verstandig is deze te laten doorgaan. In plaats van bezoek aan huis kan men bijvoorbeeld afspreken in de grote zaal.
 • de grote zal mag wel worden gebruikt voor het oppassen op de kinderen en  voor de zondagsschool

Deze maatregelen zijn tot nader bericht van kracht. We volgen de richtlijnen De richtlijnen van het RIVM en de informatie op de voet:  https://cgk.nl/corona/ 

Zo proberen wij voor elkaar te zorgen en elkaar te beschermen.

We weten dat de Heere ons nabij is, ook in deze moeilijke tijd. Laten wij ook in deze bijzondere tijden voor elkaar, voor ons land, voor de wereld bidden.

Behoefte aan persoonlijk contact? Bel ons  0102363100

Behoefte aan gebed? Laat het ons weten! KLIK HIER

Van harte Gods zegen vanaf deze plaats toegewenst.