Prekenserie Job voor de zomerperiode

Ds Mark Bot is gestart met een prekenserie over het Bijbelboek Job.

De eerste hoofdstukken zijn als preek terug te luisteren.

Job 1  ” is het zonder reden waarom Job God vreest?

Job 2  ‘In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.’

Job 3  Job vervloekt zijn geboortedag. Jezus is met ontferming over hem bewogen’

De gedachten bij hoofdstuk 4, in deze serie, zijn als meditatie op YouTube geplaatst. In drie overdenkingen staat ds  Bot stil bij de  ‘bemoedigende  reactie van  ‘ vriend’ Elifaz.

Job 4:1-6.” Kom op Job, je hebt levenservaring!”

Job 4: 7-11. “….en wijsheid”

Job 4: 12-21 “….ik heb zelfs een profetie voor je!”

Misschien herken je je in de situatie van Job, of ben/heb  je zelf zo’n vriend  en wil je hierop reageren. Dat kan via onderstaand formulier. Hij gaat vertrouwelijk met je bericht om.

 

 

Naar de kerk in Corona-tijd

corona bethelkerk hygiene reserveren

In de maanden juli en augustus is het mogelijk om de “1,5 meter”- diensten mee te vieren.

Door de indeling van de kerk zijn er helaas maar een beperkt aantal plaatsen voor (be)zoekers beschikbaar. Met inachtneming van de 1,5 meter passen er maximaal 80 mensen in de banken.  Met name willen we die resterende plaatsen reserveren voor mensen die voor het eerst een kerk willen bezoeken en gemeenteleden die aanvankelijk niet gereserveerd hadden.

Reserveren is verplicht. ( Alle gemaakte afspraken zijn  vastgelegd in een gebruiksplan) Dat past niet echt bij onze gastvrije sfeer in de Bethelkerk, maar het kan helaas niet anders.

aangewezen zitplaats

Bij de ingang van de kerk staat iemand die je/ jullie  begroet en informeert naar de gezondheid en vraagt om de handen te desinfecteren.  De koster of een gastheer/ gastvrouw, herkenbaar aan een badge, wijzen de looproute en een plaats aan ( het zgn. placeren /plaatstoewijzing).

Vooraf RESERVEREN 

We laten weten of het ook lukt om een plaats te bieden. We hanteren een wachtlijst.  Maar nogmaals dank voor je/ jullie aanmelding.

Kerk aan de Markt open 15 mei – 3 oktober

Elke vrijdag is de Bethelkerk of de Immanuëlkerk , open voor publiek, van 10.00 tot 16.00 uur. Even de mogelijkheid voor rust en stilte, een gebed of een praatje( uiteraard op 1,5 meter afstand) Of om eens rustig de kerk van binnen te bekijken.

Welke kerk OPEN  is te zien aan de banner die als baken en welkom voor de ingang van de kerk zal staan. We verwelkomen als kerken de markt met zijn ondernemers, bezoekers en bedrijvigheid in een tijd van beperkingen door de coronacrisis. Wel kunnen we daardoor voorlopig minder faciliteiten bieden dan we zouden willen (geen toiletgebruik , geen kopje koffie/thee) . Volgt u als bezoeker de ter plaatse geldende richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen van de aanwezige vrijwilligers.

Er mogen maximaal 28 bezoekers tegelijk aanwezig zijn en er is een looproute aangegeven.

Contact informatie kerkaandemarkt@gmail.com of volg ons op : https://www.facebook.com/kerkaandemarkt/

Stilteruimte open op donderdag, vrijdag en zaterdag

 In de uitbouw die grenst aan de grote zaal van de Immanuëlkerk, tegenover  de Bethelkerk, is een stilteruimte gerealiseerd: een plek voor iedereen – gelovig, kerkelijk of niet – die behoefte heeft aan verstilling en bezinning. Men kan er bidden, mediteren of gewoon stil zijn.

Er is enige lectuur (een paar bundels met gedachten, gedichten en gebeden) die daarbij misschien kunnen helpen. Ook is het mogelijk een gebed of uiting van dankbaarheid, of welke gedachte ook maar, aan het papier toe te vertrouwen en in een opening van een daartoe aangebrachte wand te plaatsen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om er eens binnen te lopen. Juist als kerkdeuren in deze tijd gesloten zijn. De stilteruimte is open op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

Uiteraard gelden ook hier extra hygiëne maatregelen, dat wijst zich vanzelf.

juli en augustus weer samenkomsten in de Bethelkerk – Gebruiksplan ter inzage

update 10 juli

In de maanden juli en augustus zijn er  weer samenkomsten in de kerk aan de Wagenstraat.

Alle voorbereidingen zijn getroffen om weer een “1,5 meter” kerkdienst ’s ochtends in het gebouw te houden. ( nog geen middagdiensten in de maanden juli en augustus). Alles is terug te lezen in een gebruiksplan van de Bethelkerk

Vragen kunnen worden gesteld via coronapreventie@cgkmaassluis.nl 

Overige activiteiten

  • De kerkzaal zal opgesteld zijn op de vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur tijdens de weekmarkt op het Marelplein. https://www.facebook.com/kerkaandemarkt/ 
  • Alle overige geplande kerkelijke activiteiten (catechisatie, jeugdsoos, Onderling Contactochtend) zijn  opgeschort.

  • Verenigingen en Bijbelkringen kunnen gebruik maken van de grote zaal om bij elkaar te komen.
  • Wanneer er een individuele afspraak staat of wordt gemaakt, zullen wij per situatie afstemmen of het verstandig is deze te laten doorgaan. In plaats van bezoek aan huis kan men bijvoorbeeld afspreken in de grote zaal.

Deze maatregelen zijn van kracht tot 1 september juli  tenzij de situatie verandert en de richtlijnen van het RIVM of de overheid om nadere maatregelen vragen. Wij volgen de informatie hier op de voet:  https://cgk.nl/corona/ 

Zo proberen wij voor elkaar te zorgen en elkaar te beschermen.

We weten dat de Heere ons nabij is, ook in deze moeilijke tijd. Laten wij ook in deze bijzondere tijden voor elkaar, voor ons land, voor de wereld bidden.

Behoefte aan persoonlijk contact? Bel ons  0102363100    Behoefte aan gebed? Laat het ons weten! KLIK HIER

Van harte Gods zegen vanaf deze plaats toegewenst.