Vanaf 1 juli mogelijk weer samenkomsten in de Bethelkerk

update 15 mei

 

Tot eind juni zullen er geen samenkomsten worden gehouden in de kerk aan de Wagenstraat.

In de maand juni treffen we alle voorbereidingen die nodig zijn om miv zondag 5 juli DV weer een  kerkdienst in het gebouw te houden.

Overige activiteiten

  • De kerkzaal zal opgesteld zijn op de vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur tijdens de weekmarkt op het Marelplein. https://www.facebook.com/kerkaandemarkt/ 
  • Alle overige geplande kerkelijke activiteiten (catechisatie, jeugdsoos, Onderling Contactochtend) zijn  opgeschort.

Wanneer er een individuele afspraak staat of wordt gemaakt, zullen wij per situatie afstemmen of het verstandig is deze te laten doorgaan.

Deze maatregelen zijn van kracht tot 1 juli  tenzij de situatie verandert en de richtlijnen van het RIVM of de overheid om nadere maatregelen vragen. Wij volgen de informatie hier op de voet:  https://cgk.nl/corona/ 

Zo proberen wij voor elkaar te zorgen en elkaar te beschermen.

We weten dat de Heere ons nabij is, ook in deze moeilijke tijd. Laten wij ook in deze bijzondere tijden voor elkaar, voor ons land, voor de wereld bidden.

Behoefte aan contact? Bel ons  0102363100

Behoefte aan gebed? Laat het ons weten! KLIK HIER

 

Van harte Gods zegen vanaf deze plaats toegewenst.