Corona afspraken ( fase 1 a 2)

preventie fase 1 á 2

In de Bethelkerk willen we preventieve maatregelen nemen om de kans op het verspreiden van virussen zo klein mogelijk te houden.

Afspraken om de kans om elkaar te besmetten zo klein mogelijk te houden 
We houden ons zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het CIO en volgen de berichtgeving via de landelijke website.
We houden ons op dit moment aan de volgende afspraken:
  • Handen graag desinfecteren bij binnenkomst
  • Er is een looproute : door de zijdeur rechts naast de kerk naar binnen en rechts door naar de grote  zaal
  • Er kunnen geen jassen worden opgehangen. Deze neemt u mee de kerkzaal in. De garderobe is niet in gebruik.
  • Zorg voor warme kleding. In verband met de sterk gestegen kosten zal er tijdens de dienst lager worden gestookt.
  • We zorgen voor voldoende frisse lucht. We ventileren als het CO2 gehalte te hoog is/ er te weinig frisse lucht is. De koster houdt dit in de gaten.
  • Het lukt in de grote zaal niet om  1,5 meter afstand te houden houden.
We hopen dat bovenstaande afspraken bijdragen aan een vermindering van verdere virusverspreiding.
Onze gemeenschap bestaat niet uit gevaccineerden tegenover ongevaccineerden en ook niet uit mensen met een sterke immuniteit tegenover mensen met een kwetsbare gezondheid. We zijn met elkaar geroepen om kerk van Christus te zijn en dragen zo verantwoordelijkheid voor elkaar”