Prekenserie Bijbelboek Job

Ds Mark Bot heeft het Bijbelboek Job bestudeerd.

De eerste hoofdstukken zijn als preek terug te luisteren.

Job 1  ” is het zonder reden waarom Job God vreest?

Job 2  ‘In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.’

Job 3  Job vervloekt zijn geboortedag. Jezus is met ontferming over hem bewogen’

De gedachten bij hoofdstuk 4, in deze serie, zijn als meditatie op YouTube geplaatst. In drie overdenkingen staat ds  Bot stil bij de  ‘bemoedigende  reactie van  ‘ vriend’ Elifaz.

Job 4:1-6.” Kom op Job, je hebt levenservaring!”

Job 4: 7-11. “….en wijsheid”

Job 4: 12-21 “….ik heb zelfs een profetie voor je!”

en daarna heeft hij de draad weer opgepakt

Job 16: 7-22  “Job loopt vast met God, maar weet waar zijn Pleitbezorger is….”

Job 38: 1-15, 39: 1-15 & 42:1-6   “Eindelijk: God antwoordt Job”

 

Misschien herken je je in de situatie van Job, of ben/heb  je zelf zo’n vriend  en wil je hierop reageren. Dat kan via onderstaand formulier. Ds. Bot gaat vertrouwelijk met je bericht om.