Stilteruimte open op donderdag, vrijdag en zaterdag

 In de uitbouw die grenst aan de grote zaal van de Immanuëlkerk, tegenover  de Bethelkerk, is een stilteruimte gerealiseerd: een plek voor iedereen – gelovig, kerkelijk of niet – die behoefte heeft aan verstilling en bezinning. Men kan er bidden, mediteren of gewoon stil zijn.

Er is enige lectuur (een paar bundels met gedachten, gedichten en gebeden) die daarbij misschien kunnen helpen. Ook is het mogelijk een gebed of uiting van dankbaarheid, of welke gedachte ook maar, aan het papier toe te vertrouwen en in een opening van een daartoe aangebrachte wand te plaatsen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om er eens binnen te lopen. Juist als kerkdeuren in deze tijd gesloten zijn. De stilteruimte is open op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

Uiteraard gelden ook hier extra hygiëne maatregelen, dat wijst zich vanzelf.

Vanaf 5 juli weer samenkomsten in de Bethelkerk – Gebruiksplan ter inzage

update 26 juni

Tot eind juni zullen er geen samenkomsten worden gehouden in de kerk aan de Wagenstraat.

Alle voorbereidingen zijn getroffen om miv zondag 5 juli DV weer een “1,5 meter” kerkdienst ’s ochtends in het gebouw te houden. ( nog geen middagdiensten in de maanden juli en augustus). Alles is terug te lezen in een gebruiksplan van de Bethelkerk

Vragen kunnen worden gesteld via coronapreventie@cgkmaassluis.nl 

Overige activiteiten

  • De kerkzaal zal opgesteld zijn op de vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur tijdens de weekmarkt op het Marelplein. https://www.facebook.com/kerkaandemarkt/ 
  • Alle overige geplande kerkelijke activiteiten (catechisatie, jeugdsoos, Onderling Contactochtend) zijn  opgeschort.

  • Verenigingen en Bijbelkringen kunnen gebruik maken van de grote zaal om bij elkaar te komen.
  • Wanneer er een individuele afspraak staat of wordt gemaakt, zullen wij per situatie afstemmen of het verstandig is deze te laten doorgaan. In plaats van bezoek aan huis kan men bijvoorbeeld afspreken in de grote zaal.

Deze maatregelen zijn van kracht tot 1 juli  tenzij de situatie verandert en de richtlijnen van het RIVM of de overheid om nadere maatregelen vragen. Wij volgen de informatie hier op de voet:  https://cgk.nl/corona/ 

Zo proberen wij voor elkaar te zorgen en elkaar te beschermen.

We weten dat de Heere ons nabij is, ook in deze moeilijke tijd. Laten wij ook in deze bijzondere tijden voor elkaar, voor ons land, voor de wereld bidden.

Behoefte aan persoonlijk contact? Bel ons  0102363100    Behoefte aan gebed? Laat het ons weten! KLIK HIER

Van harte Gods zegen vanaf deze plaats toegewenst.